Kaplinler

Ürünler / Elastik Kaplinler
https://mgtork.com/wp-content/uploads/2022/06/ayakli-kaplnler.jpg

Ayaklı Kaplinler

Mekanikte aynı eksende çalışan iki mil arasında dönme hareketi aktarmaya yarayan elemandır.

Herhangi bir düzgünsüzlüğü karşılayan kaplinlere ESNEK kaplin denir. Elastik bir eleman vasıtasıyla esneklik sağlanan kaplinlere de Elastik Kaplin denir.

Bir elastik ara elemana sahip bu kavramalar, iki yarının dönme hızları zaman zaman farklılık gösterebildiğinden , eksenler çakışsa da rijit kavramalar sınıfına girmezler. Döner elastik kavrama olarak da isimlendirilirler.

Elastik kaplinler, moment iletmenin yanısıra diğer kavramalarda rastlamadığımız üç önemli fonksiyonu da yerine getirirler.

1.Tahrik sistemini rezonans titreşimlerinden korurlar. Elastik kaplin ile sistemin özgül frekans değeri değiştirilir.
2. Hızla ivmelenen makinelerin oluşturduğu periyodik olmayan veya periyodik ( pistonlu motorlardaki gibi )   moment değişikliklerini elastik elemanlarında depolayıp iç ve dış sürtünmelerle bir kısmını ortadan kaldırırlar.
3. İmalat toleransları, montaj hataları, zaman içerisinde makine temelindeki küçük çökmeler vb. gibi nedenlerden dolayı oluşan mil eksenleri arasındaki küçük sapmaları -mümkün olduğunca- büyük reaksiyon kuvvetleri oluşmadan dengeler.

Elastik kaplinlerin iki yarısı arasında -bu görevleri yerine getirmek için- yay çeliğinden veya plastik, lastik, tahta, deri, tekstil ürünü gibi elastik ara elemanlar bulunur. Elastik eleman olarak lastik kullanıldığında, lastik sıkıştırılamaz bir malzeme olduğundan şekil değiştirmesine izin verecek şekilde konstrüksiyon yapılmalıdır