Kaplinler

Ürünler / Kaplinler

Kaplin güç aktarımını sağlayan en temel makine parçalardandır. Farklı malzeme, tip ve ebatlarda üretilirler ve genel olarak rijit ve elastik olarak ikiye ayrılırlar.

Makinelerde güç aktarımının emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için kritik bir öneme sahip olan, tabiri caizse sistemin sigortası olan kaplinlerin seçimi de bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Genel olarak ucuz ve basit parçalar olarak görülen kaplinler görevlerini yerine getirmezlerse ortaya çıkacak arıza ve hasar büyük kayıplara sebebiyet verebilir.

Genel olarak makine sistemlerindeki irtibat elemanları, güç kaynağı ile gücün iletileceği eleman arasında hareketi iletmek adına köprü vazifesi görürler. Kaplinler de mekanik irtibat elemanlarıdır.

Kaplin seçiminde dikkat edilecek en önemli hususlardan biri tork değerinin bilinmesidir. Ayrıca en yüksek eksenel ve açısal kaçıklıklar tespit edilerek uygun tip seçilmelidir. Seçim yapılırken sistemdeki duruş kalkış süreleri ve sürücü makine tipleri de göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılmalıdır.

MGTORK, tahrik, kontrol ve hareket alanlarındaki endüstriyel uygulamalar için ortağınız ve servis merkezinizdir. Mekanik tahrik bileşenlerimiz ve kapsamlı kaplin yelpazemizle, teknik ticaret, orijinal ekipman üreticileri ve yurtiçi ve yurtdışındaki son kullanıcılar için ideal ortağız. Mühendislik ve teknik desteğimiz, tüm tahrik sistemlerini hesaplar ve optimize eder. Buna göre müşterilerimiz için uygun ve bireysel çözümler uygulayabiliriz.

Kaplinlerin kullanıldığı alanlar genel olarak şu şekildedir:

  • Endüstriyel üretim tesislerinde kullanılan sistemlerde
  • Tarım araçları ve ekipmanlarında
  • Arıtma ve geri dönüşüm tesislerinde
  • Talaşlı imalat için kullanılan CNC ve diğer üretim makinelerinde
  • Çamaşır makinelerinde
  • Rüzgar türbinlerinde
  • Enerji üretim tesislerinde
  • Konveyör vb. bant sistemlerinde

Kaplinler elastik ve elastik olmayan (rijit) olmak üzere iki ana grupta incelenir. Elastik kaplinler titreşim sönümlemede daha iyi performans gösterirken rijit kaplinler ise yüksek moment iletimi sağlarlar.