Kaplinler

Ürünler / Elastik Kaplinler

ELASTİK KAPLİNLER:

Mekanikte aynı eksende çalışan iki mil arasında dönme hareketi aktarmaya yarayan elemandır.

Herhangi bir düzgünsüzlüğü karşılayan kaplinlere ESNEK kaplin denir. Elastik bir eleman vasıtasıyla esneklik sağlanan kaplinlere de Elastik Kaplin denir.

Bir elastik ara elemana sahip bu kavramalar, iki yarının dönme hızları zaman zaman farklılık gösterebildiğinden , eksenler çakışsa da rijit kavramalar sınıfına girmezler. Döner elastik kavrama olarak da isimlendirilirler.

Elastik kaplinler, moment iletmenin yanısıra diğer kavramalarda rastlamadığımız üç önemli fonksiyonu da yerine getirirler.

1.Tahrik sistemini rezonans titreşimlerinden korurlar. Elastik kaplin ile sistemin özgül frekans değeri değiştirilir.
2. Hızla ivmelenen makinelerin oluşturduğu periyodik olmayan veya periyodik ( pistonlu motorlardaki gibi )   moment değişikliklerini elastik elemanlarında depolayıp iç ve dış sürtünmelerle bir kısmını ortadan kaldırırlar.
3. İmalat toleransları, montaj hataları, zaman içerisinde makine temelindeki küçük çökmeler vb. gibi nedenlerden dolayı oluşan mil eksenleri arasındaki küçük sapmaları -mümkün olduğunca- büyük reaksiyon kuvvetleri oluşmadan dengeler.

Elastik kaplinlerin iki yarısı arasında -bu görevleri yerine getirmek için- yay çeliğinden veya plastik, lastik, tahta, deri, tekstil ürünü gibi elastik ara elemanlar bulunur. Elastik eleman olarak lastik kullanıldığında, lastik sıkıştırılamaz bir malzeme olduğundan şekil değiştirmesine izin verecek şekilde konstrüksiyon yapılmalıdır

Kaplin güç aktarımını sağlayan en temel makine parçalardandır. Farklı malzeme, tip ve ebatlarda üretilirler ve genel olarak rijit ve elastik olarak ikiye ayrılırlar.

Makinelerde güç aktarımının emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için kritik bir öneme sahip olan, tabiri caizse sistemin sigortası olan kaplinlerin seçimi de bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Genel olarak ucuz ve basit parçalar olarak görülen kaplinler görevlerini yerine getirmezlerse ortaya çıkacak arıza ve hasar büyük kayıplara sebebiyet verebilir.

Genel olarak makine sistemlerindeki irtibat elemanları, güç kaynağı ile gücün iletileceği eleman arasında hareketi iletmek adına köprü vazifesi görürler. Kaplinler de mekanik irtibat elemanlarıdır.

Kaplin seçiminde dikkat edilecek en önemli hususlardan biri tork değerinin bilinmesidir. Ayrıca en yüksek eksenel ve açısal kaçıklıklar tespit edilerek uygun tip seçilmelidir. Seçim yapılırken sistemdeki duruş kalkış süreleri ve sürücü makine tipleri de göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılmalıdır.

MGTORK, tahrik, kontrol ve hareket alanlarındaki endüstriyel uygulamalar için ortağınız ve servis merkezinizdir. Mekanik tahrik bileşenlerimiz ve kapsamlı kaplin yelpazemizle, teknik ticaret, orijinal ekipman üreticileri ve yurtiçi ve yurtdışındaki son kullanıcılar için ideal ortağız. Mühendislik ve teknik desteğimiz, tüm tahrik sistemlerini hesaplar ve optimize eder. Buna göre müşterilerimiz için uygun ve bireysel çözümler uygulayabiliriz.

Kaplinlerin kullanıldığı alanlar genel olarak şu şekildedir:

  • Endüstriyel üretim tesislerinde kullanılan sistemlerde
  • Tarım araçları ve ekipmanlarında
  • Arıtma ve geri dönüşüm tesislerinde
  • Talaşlı imalat için kullanılan CNC ve diğer üretim makinelerinde
  • Çamaşır makinelerinde
  • Rüzgar türbinlerinde
  • Enerji üretim tesislerinde
  • Konveyör vb. bant sistemlerinde

Kaplinler elastik ve elastik olmayan (rijit) olmak üzere iki ana grupta incelenir. Elastik kaplinler titreşim sönümlemede daha iyi performans gösterirken rijit kaplinler ise yüksek moment iletimi sağlarlar.