Kaplinler

Ürünler / Elastik Kaplinler
https://mgtork.com/wp-content/uploads/2022/06/esnekpimli-kaplinler.jpg

Esnek Pimli Kaplinler

Çok güçlü bir kaplin tipidir. Ağır sanayi, çimento fabrikaları, vinçler ve konveyörler için tercih
edilen bir modeldir. Elastik parçaların aşınması dışarıdan gözlenebilir ve kaplin milden

sökülmeden bozuk olan elastik parçalar değiştirilebilir. Büyük çaplı ve birbirine çok yakın miller
üzerinde küçük çaplı kaplin kullanımına olanak tanır.