Kaplinler

Ürünler / Elastik Kaplinler

RİJİT KAPLİNLER:

Mekanikte aynı eksende çalışan iki mil arasında dönme hareketi aktarmaya yarayan elemandır.

Herhangi bir düzgünsüzlüğü karşılayamayan kaplinlere RİJİT kaplin denir.Rijit kaplinler mono blok halinde bütün parça şeklinde monte edilir.Ve herhangi bir kaçıklığa meydan vermemektedir.

Rijit kaplinler mil eksenleri arasındaki düzgünsüzlükleri karşılamadıklarından bağlantı yerinde tepki kuvvetleri ve momentler meydana gelir. Bu nedenle millerin çok titiz bir şekilde merkezlenmesi gerekir.

Alçak devir sayılarında ve nispeten küçük düzgünsüzlüklerin  söz konusu olduğu yerlerde kullanılabilir.

Rijit kaplinler, iki mil ucunu rijit (katı) bir şekilde birbirine bağlayan elemanlardır. Bazı uzun şaftların gerektiği uygulamalarda bu şaftların birkaç parçanın uç uca bağlanması ile oluşturulması, gerek imalat gerekse montaj kolaylığı açısından daha uygundur. Bu şaft parçalarının birbirine bağlantısında genellikle rijit kaplinler kullanılır.

  • Rijit kaplinler, bağladıkları mil uçlarının eksenlerini üst üste getirecek (merkezleyecek) bir yapıya sahiptir.
  • Rijit kaplinler, döndürme momentini değil aynı zamanda sistemde oluşan eğilme momenti ve eksenel kuvveti de herhangi bir sönüm olmaksızın iletirler.
  • Çok parçalı uzun şaftların kullanılması durumunda bu çok parçalı mili yataklamak için kullanılan yatak sayısı birçok halde ikiden fazladır ve statik belirsiz bir sistem oluşur.
  • Kavramanın mil uçlarının eksenlerini üst üste getirecek şekilde merkezlemesi, bu milde bazı hallerde aşırı elastik şekil değiştirmeler ve oldukça büyük yatak kuvvetlerine neden olabilir.